Stichting Yildiz is officieel opgericht op 13 maart 2018 en heeft als doel het ondersteunen van kansarme kinderen door ze te voorzien van primaire levensbehoeften. Ieder kind, waar ook ter wereld heeft recht op een onbezorgde jeugd en een kansrijke toekomst. Daar willen wij als Stichting Yildiz ons steentje in bijdragen. 

Onze Missie

Yildiz heeft een grote wens; De tekeningen die ze heeft getekend te gebruiken om geld in te zamelen voor kansarme kinderen die niet de mogelijkheid hebben om o.a. naar school of sport te gaan. Om dit alles werkelijk te kunnen maken hebben wij Stichting Yildiz in het leven geroepen.

 • Goede scholing.
 • Hulp bij primaire levensbehoeften.
 • Sporten.
 • Hulp bij bemiddeling.

Onze Visie

Met sponsoring, donaties en ledenwerving kunnen wij een sterke vuist maken om onze missie waar te maken. Met de donaties willen wij kansarme kinderen helpen om te voorzien in hun primaire levensbehoeften.

 • Wij willen workshops en/of thema evenementen organiseren om geld voor onze projecten te kunnen ophalen.
 • Wij zullen leden werven en een netwerk opzetten om meer te kunnen realiseren.
 • Ook willen wij diverse andere instellingen en organisaties ondersteunen.
 • Wij willen tekeningen van Yildiz verkopen om extra inkomsten te creeren.

Ons Bestuur

Natuurlijk is er een team dat zorg draagt over de dagelijkse bezigheden van Stichting Yildiz. Stichting Yildiz is een stichtingsvorm met een bestuur en diverse vrijwilligers. Ook zijn er verschillende adviseurs die ons kosteloos ondersteunen.  De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. 

 • N. Yimsel (Voorzitter)
 • S. Koc (Secretaris)
 • H. Vaanhold (Penningmeester)