Algemene Voorwaarden Stichting Yildiz.

Artikel 1.